Veilige omgeving

St. Theodulfus vindt de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel.
Ongewenst gedrag overal in onze maatschappij voor. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen een daaraan gerelateerde functie binnen een vereniging kan uitoefenen.
Daarom is op 16-12-2022 in de ledenvergadering van St. Theodulfus besloten om duidelijke gedragsregels vast te stellen.

Lees hier die gedragsregels