Stichting Heembouw | Familie van Berkel

Met de stichting Heembouw | Familie van Berkel wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid van de familie èn van Heembouw.  Zorgzaamheid, onderlinge verbinding en grote betrokkenheid bij anderen en elkaar, kenmerken de bedrijfscultuur van Heembouw. Doelstelling van de stichting is om verschillende organisaties en initiatieven te ondersteunen op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur, natuur en duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar jongeren.

En in dit seizoen mochten wij van St. Theodulfus (en misschien wel specifiek ook onze jeugdafdeling) van hun een mooie cheque ontvangen voor een nog mooiere theaterzaal in Tech Campus De School. In deze theaterzaal gaan we het podium groter en veiliger maken voor de spelers (die ook wel eens in het donker het podium op en af moeten).